Den pro Střední průmyslovou a Vyšší odbornou školu Volyně - Wavin Academy

Den pro Střední průmyslovou a Vyšší odbornou školu Volyně

12.01.2023

Dne 10. ledna 2023 společnost Wavin Czechia, v rámci projektu Wavin do škol, realizovala přednášku pro studenty a učitele Střední průmyslové a Vyšší odborné školy Volyně.

Ve škole je mimo jiné, vyučován studijní učební obor Vnitřní prostředí budov. Odborná část tohoto učebního oboru je zaměřena na zvládnutí návrhu nízkoenergetických a pasivních objektů, moderních systémů vytápění, větrání, rozvodů vody a vnitřní kanalizace.

Základní orientaci získávají studenti v oblasti energetických auditů budov a stavebního práva.  Součástí studia je využívání nejmodernějších systémů pro projektování budov, včetně uplatnění metody BIM v projektování.

Přednáška měla za cíl představit studentům produktové novinky společnosti Wavin Czechia v oblasti vnitřních instalací a inženýrských sítí. Úzký fokus byl zaměřen na Wavin lisované systémy a nové tvarovky K5/M5, Wavin Sentio, Tempower (pro tepelný komfort a úsporu nákladů), tichá kanalizace Wavin AS+ a Sitech+, dále pak na podtlakové odvodnění střech Wavin Quick stream a vnější kanalizační systémy, včetně revizních a čistících šachet Wavin Tegra.

Úzká spolupráce společnosti Wavin Czechia se školami je nejen tvorba povědomí o značce Wavin Orbia, ale obohacuje výuku o novinky v oboru TZB budoucím projektantům, kteří ve své praxi budou projektovat rozvody vody, vnitřní kanalizaci, vytápění, chlazení, vzduchotechniku a alternativní zdroje energií.

Bc.Šárka Piechowiczová,DiS., koordinátor projektu Wavin do škol
Ing. Ivo Valeš, produktový manažer vnitřních instalací

 

 

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky