Moderní metoda pro pokládku PE potrubí - Wavin Academy

Moderní metoda pro pokládku PE potrubí

07.03.2016

Výstavbu nového vodovodního přivaděče Kelčice-Skalka jsme realizovali bezvýkopovou technologií řízeného pluhování, tzn dodržení určené hloubky a spádu potrubí dle GPS souřadnic po celé jeho délce. Jedná se o rychlou a moderní metodu bezvýkopové pokládky potrubních systémů. V současnosti se řízené pluhování stále více využívá při pokládce tlakových systémů, jako jsou vodovody, tlakové kanalizace, plynovody a jiných sítí technického vybavení. Na obrázcích můžete porovnat za pluhem ihned uzavřené rýhy po pokládce PE potrubí v polním terénu a v kamenitém terénu.

Pokládka PE potrubíPluhování