Michal Runštuk - Wavin Academy

Ing. Michal Runštuk

Hospodaření s dešťovou vodou

Pro Wavin pracuje od roku 2003. Rámcově zastřešuje celý segment a tým hospodaření s dešťovou vodou. Jako produktový manažer má na starosti systémy pro podtlakové odvodnění plochých střech z materiálu HDPE a PVC, dále pak sortiment pro vnitřní svařovanou kanalizaci z HDPE. Vystudoval VUT v Brně, katedru vodního hospodářství obcí a technickou podporu komunikuje hlavně s výrobními závody Wavin GmbH (Německo), Wavin SPA (Itálie), Wavin Metal-plast Buk (PL) a Wavin NL.

Zajišťuje kompletní projektové poradenství, technickou podporu prodeje svěřeného sortimentu, prezentace pro odbornou veřejnost, školení na stavbách pro montážní firmy, kontroluje a posuzuje správnost provedení systému pro podtlakové odvodnění střech. Jako autor článků se věnuje především systémům pro podtlakové odvodnění plochých střech a vnitřní svařovanou kanalizaci z HDPE. Mezi záliby patří sport, nejvíce však fotbal a lední hokej, které hrával dříve aktivně. Ostatní volný čas se snaží věnovat rodině a dvěma malým dětem.

Publikace

Odvodnění střechy Wavin Quickstream umíme realizovat i za provozu
Systém odvodnění střechy Wavin Quickstream není navrhován a realizován pouze na nových objektech, ale řeší i odvodnění objektů stávajících v rámci ...
Tak takhle ne! – Chybně provedená realizace osazení střešního vtoku QSPE75 na živici
Přesto, že se jednalo o zkušenou realizační firmu, z důvodu neznalosti montáže střešních vtoků WAVIN sestavila chybně střešní vtok QSPE75 určený ...
Netradiční výstavba haly CTPark Modřice MO17
Díky archeologickému průzkumu v Brně Modřicích se zkomplikovala realizace stavby skeletu haly v areálu CTParku. Developer tak byl nucen změnit celkový harmonogram ...
Jak odvodnit ploché střechy? Wavin QuickStream to umí s menším množství střešních vtoků
Jak spolehlivě odvodnit ploché střechy dnes řeší jak údržbáři stávajících, tak i projektanti nových průmyslových budov, skladových hal, administrativních areálů, ...
Galerie Šantovka Olomouc
Olomoucké nákupní centrum Galerie Šantovka, jeden z největších stavebních projektů, které se v současné době v České republice budují, bude ...
Odvodnění plochých střech
Odvodnění plochých střech: gravitační, nebo podtlakový systém?
Moderní architektura si oblíbila ploché střechy, které kladou značné nároky na izolaci a systémy odvodnění. Odvod dešťových vod z plochých ...