Michal Runštuk - Wavin Academy

Ing. Michal Runštuk

Hospodaření s dešťovou vodou

Pro Wavin pracuje od roku 2003. Rámcově zastřešuje celý segment a tým hospodaření s dešťovou vodou. Jako produktový manažer má na starosti systémy pro podtlakové odvodnění plochých střech z materiálu HDPE a PVC, dále pak sortiment pro vnitřní svařovanou kanalizaci z HDPE. Vystudoval VUT v Brně, katedru vodního hospodářství obcí a technickou podporu komunikuje hlavně s výrobními závody Wavin GmbH (Německo), Wavin SPA (Itálie), Wavin Metal-plast Buk (PL) a Wavin NL.

Zajišťuje kompletní projektové poradenství, technickou podporu prodeje svěřeného sortimentu, prezentace pro odbornou veřejnost, školení na stavbách pro montážní firmy, kontroluje a posuzuje správnost provedení systému pro podtlakové odvodnění střech. Jako autor článků se věnuje především systémům pro podtlakové odvodnění plochých střech a vnitřní svařovanou kanalizaci z HDPE. Mezi záliby patří sport, nejvíce však fotbal a lední hokej, které hrával dříve aktivně. Ostatní volný čas se snaží věnovat rodině a dvěma malým dětem.

Publikace

Spojení wavinu a montážních firem
Spojení Wavinu a montážních firem v praxi
Mít dobrý a kvalitní výrobek neznamená ještě 100% úspěchu. Velmi důležitým článkem je i tento výrobek řádně a odborně zapracovat ...
Více dešťových svodů do jednoho místa
Díky vedení potrubí vodorovně bez spádu je jednou ze zásadních výhod podtlakového systému Quickstream možnost nasměrovat a sdružit více dešťových ...
Přístavba haly Haberkorn opět se systémem Quickstream
Již naplno se rozběhla přístavba výrobní haly společnosti Haberkorn Ulmer v Mokrých Lazcích u Opavy. Systém Quickstream je instalován již ...
Nový střešní podtlakový vtok QS-P+
Na přelomu dubna a května tohoto roku došlo k velmi zásadním změnám v systému Quickstream. Nosný prvek systému – plastový ...
Čištění plochých střech je velmi opomíjenou činností
Častokrát při své praxi narážíme na diskuzi a problémy s nedostatečným čištěním plochých střech v době po dokončení a předání ...
Odvodnění nové přístavby Philip Morris dokončeno
Využití podtlakového systému a jeho výhody jsou již v dnešní době notoricky známé a systém je hojně využíván na různých ...