Odvodňujte ploché střechy efektivně! S Wavin Quick Stream - Wavin Academy

Odvodňujte ploché střechy efektivně! S Wavin Quick Stream

Zatímco ze sedlových střech steče dešťová voda přirozeně, díky gravitaci, střechy ploché je třeba aktivně odvodnit. Ploché střechy jsou dnes obvyklé nejen ve výrobních provozech, ale i v případě administrativních budov, logistických center a dokonce často i rodinných domů. Pro jejich odvodnění se využívají dva různé způsoby, první na bázi gravitace, druhý na principu podtlaku.

Gravitační systém vyžaduje určitý spád, což u plochých střech není vždy úplně snadné. Pokud se pro něj stavebník přesto rozhodne, musí počítat s vybudování více svodů, aby bylo dosaženo skutečně efektivního odvodnění. Podtlakové odvodnění dokáže oproti gravitačnímu odvést více vody za kratší dobu, a to díky tomu, že je v trubkách nižší tlak než atmosferický, takže je voda do systému nasávána. Díky tomu je třeba instalovat menší počet vsaků, než u odvodnění na bázi gravitace. Potrubí podtlakového odvodnění mají také menší průměr, což opět usnadňuje instalaci tohoto systému.
Příkladem může být Wavin Quick Stream, který kromě výše zmíněných výhod nabízí hned několik druhů vtoků. Podle potřeby lze vybírat například z vtoků bezpečnostních, plastových, kovových a specializovaných na určité materiály střechy.

Chcete vědět více?

Wavin Quick Stream