Znáte vlastnosti Systému Ekoplastik v případě všech druhů instalací? - Wavin Academy

Znáte vlastnosti Systému Ekoplastik v případě všech druhů instalací?

Systém Ekoplastik

Plastové potrubní systémy vykazují rozdílné vlastnosti dle toho, zda jsou využity v rozvodech studené či teplé vody anebo vytápění. Výjimkou není ani Systém Ekoplastik, který je možno použít pro všechna potrubí vnitřního vodovodu a vytápění. Konkrétní typ trubky je však nutno volit v závislosti na systému ohřevu teplé vody a regulaci její teploty. Při správné volbě i instalaci je pro tento plastový potrubní systém předpokládaná životnost 50 let.

Systém Ekoplastik

Základní parametry rozvodů vytápění

Při posuzování vhodnosti použití prvků Systému Ekoplastik pro vytápění musíme použít hodnotu vstupní výpočtové teploty otopné vody t1, což je nejvyšší teplota, která se v soustavě vyskytuje. Projektant soustavy vytápění ji volí v závislosti na požadované teplotě na vstupu do otopných těles podle technických možností zdroje tepla a typu expanzní nádoby.

Základní parametry rozvodů vnitřních vodovodů

Uvedená tabulka udává základní obecná kritéria pro volbu typu trubky, tzn. hodnoty tlaků a teplot vyskytujících se obecně ve vnitřních vodovodech. U pitné vody je z hygienických důvodů maximální teplota 20 °C. V rozvodech teplé vody se předpokládá max. teplota vody v místě výtokové baterie 57 °C jako ochrana proti opaření.

Systém Ekoplastik

U rozvodů teplé vody se předpokládá varianta krátkodobého přehřívání teplé vody na vyšší teploty (70 °C) v místě ohřevu z hygienických důvodů – likvidace patogeních mykobakterií a bakterií Legionella pneumophila.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat místům v bezprostřední blízkosti instalovaných boilerů či kotlů. Aby nebyly rozvody vody z PP-R či PP-RCT ohroženy přetlakováním systému v případě jeho přehřátí, je vhodné za kotlem či bojlerem použít místo plastového potrubí asi 1,5 – 2 m potrubí kovového.

Chcete vědět více?