Wavin Ekoplastik otvírá unikátní školící středisko - Wavin Academy

Wavin Ekoplastik otvírá unikátní školící středisko

27.05.2014

Unikátní školicí středisko, jediné svého druhu ve střední Evropě, otevře v Rudči u Prahy společnost Wavin Ekoplastik, největší tuzemský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Smyslem je přiblížit zájemcům s pomocí moderních interaktivních metod vyspělé produkty Wavin Ekoplastik i pracovní postupy.

Na ploše 250 m2 se lze seznámit s reprezentativním vzorkem sortimentu společností Wavin Ekoplastik a Wavin prostřednictvím statických ukázek i praktických demonstrací funkcí vybraných výrobků. Součástí je například prezentace funkčnosti uceleného systému Wavin QuickStream, určeného k podtlakovému odvodnění střech, ukázka pružnosti revizních šachet Tegra či funkčnosti výkyvného hrdla šachet. Didakticky názorně je pak zpracována i ukázka výšky a způsobu obsypu jednotlivých potrubí.

Hlavní výrobní program společnosti Wavin Ekoplastik, Systém Ekoplastik, je zde kromě uceleného přehledu sortimentu zastoupen praktickou ukázkou roztažnosti jednotlivých typů trubek (celoplastové, Stabi Plus, FIBER BASALT PLUS) na instalaci U kompenzátoru.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet i polyfúzní svařování velkých průměrů až do rozměru 125 mm či svařování elektrosvářečkou pomocí elektrotvarovek.

Zájemci z řad investorů, projektantů, zástupců stavebních firem či velkoobchodů, představitelů samospráv nebo studentů zde mohou získat osobní zkušenost s fungováním systémů Wavin Ekoplastik a ucelenou představu o kvalitě a přidané hodnotě každého z výrobků.

Vzhledem k ojedinělosti svého školicího centra, jehož provoz bude zahájen 1. června, a které bude zpřístupňováno každému zájemci po dohodě, očekává společnost Wavin Ekoplastik zájem také ze strany zahraničních návštěvníků.

Školicí centrum financované z vlastních zdrojů společnosti Wavin Ekoplastik bez nutnosti žádat o jakékoli dotace. Nabízí mimořádně inteligentní řešení provázanosti jednotlivých výrobků na logicky uspořádaném a výjimečně uchopeném prostoru.

Wavin Ekoplastik školící středisko

Wavin Ekoplastik školící středisko

Wavin Ekoplastik školící středisko

Wavin Ekoplastik školící středisko