Pavel Seidl - Wavin Academy

Ing. Pavel Seidl

Technický poradce – software

Pro Wavin pracuje od roku 2002. Nyní zastává pozici technického poradce se zaměřením na využití softwarových produktů při projekčním návrhu vnitřních rozvodů vody a vytápění a venkovních rozvodů inženýrských sítí. Z uvedeného vyplývá, že zajišťuje projekčně-technickou podporu primárně pro projektanty a architekty.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Postupem času získal více jak 20ti leté praktické zkušenosti s různými specializovanými softwary používanými v projekční praxi.

Vedle tzv. návrhových softwarů je též odborníkem v oblasti CAD řešení pro různé aplikace, a to jak v 2D, tak i v 3D prostoru. V poslední době se věnuje taktéž problematice nasazování BIM technologií do projekční praxe. Své zkušenosti z uvedených témat hojně prezentuje na různých seminářích a publikuje v odborných časopisech.

Mezi záliby patří všechny možné sporty – aktivně se věnuje cyklistice a tenisu, dále pak četba a diskuze se svými malými dětmi o světě kolem nás.

Publikace

Likvidace dešťových vod
Otázky, na které často odpovídáme: nabízí Wavin nějaký software pro návrh projektu likvidace dešťových vod?
V poslední době se „roztrhl pytel“ s projekty řešícími likvidaci dešťových vod buď jejich vsakováním, nebo jejich retencí. Návrh vlastních vsakovacích či ...
BIM Revit
Nový článek: BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu
V oblasti projektování staveb přicházíme v současné době stále častěji do styku s termínem BIM (zkratka z anglického pojmu Building Information Modeling). Zjednodušeně řečeno ...
BIM Revit
BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu
V oblasti projektování staveb přicházíme v současné době stále častěji do styku s termínem BIM (zkratka z anglického pojmu Building Information Modeling). Zjednodušeně řečeno ...
velikost vsakovacího (retenčního) objektu
Dotazy, na které často odpovídáme: Jak a kde připravit návrh velikosti vsakovacího (retenčního) objektu?
Pokud potřebujete získat představu o velikosti vsakovacího resp. retenčního objektu dle ČSN 759010, můžete využít naši webovou aplikaci, která po ...