Pavel Seidl - Wavin Academy

Ing. Pavel Seidl

Technický poradce – software

Pro Wavin pracuje od roku 2002. Nyní zastává pozici technického poradce se zaměřením na využití softwarových produktů při projekčním návrhu vnitřních rozvodů vody a vytápění a venkovních rozvodů inženýrských sítí. Z uvedeného vyplývá, že zajišťuje projekčně-technickou podporu primárně pro projektanty a architekty.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Postupem času získal více jak 20ti leté praktické zkušenosti s různými specializovanými softwary používanými v projekční praxi.

Vedle tzv. návrhových softwarů je též odborníkem v oblasti CAD řešení pro různé aplikace, a to jak v 2D, tak i v 3D prostoru. V poslední době se věnuje taktéž problematice nasazování BIM technologií do projekční praxe. Své zkušenosti z uvedených témat hojně prezentuje na různých seminářích a publikuje v odborných časopisech.

Mezi záliby patří všechny možné sporty – aktivně se věnuje cyklistice a tenisu, dále pak četba a diskuze se svými malými dětmi o světě kolem nás.

Publikace

Navařovací sedla ve Wavin knihovnách pro program Revit
Wavin knihovny pro program Revit – PPR systém, standardní T kusy nebo navařovací sedla?
Wavin knihovny pro program Revit se vyznačují vysokou úrovní detailu a tím pádem i věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny mají ...
BIM Revit koncept Wavinu přehledně a na jednom místě
V průběhu května a června proběhla série webových školení, jejichž tématem byl BIM a jeho implementace do praxe s pomocí programu Revit ...
BIM model - schéma
4. díl: Knihovny produktů Wavin pro program Revit
Obecná charakteristika knihoven produktů Wavin pro program Revit Jak již jsme si ukázali v minulých dílech tohoto seriálu, tak asi nejznámější ...
BIM model - schéma
3. díl: Softwarové nástroje pro aplikaci metodiky BIM
Nové trendy v projektování staveb - Vhodné softwarové nástroje Hlavním cílem minulých částí tohoto seriálu bylo představit metodiku projektování BIM ...
BIM model - schéma
2. díl: BIM v praxi
Nové trendy v projektování staveb - BIM a legislativa Gestorem pro zavedení metodiky BIM do praxe v České republice bylo vládou jmenováno ...
BIM model - schéma
1.díl: Základní koncepce
Nové trendy v projektování staveb - První část našeho BIM seriálu představuje úvod do problematiky nových trendů ve stavebnictví se zaměřením na metodiky ...