Jak se vyhnout hrozbě lokálních povodní? - Wavin Academy

Jak se vyhnout hrozbě lokálních povodní?

akumulační boxy Q - Bic

Klimatické vlivy mají na Zemi stále větší dopady. Změny klimatu ovlivňují i charakter srážek, a tak se dnes již běžně setkáváme se silnými přívalovými dešti i nepříjemným obdobím sucha. Situace začíná být alarmující, a proto je nutné s vodou hospodárně zacházet. A to i s dešťovou. Tu je nutné buď zasakovat a vracet zpět do přírody, anebo, pokud zasakování není možné, ji retenovat a následně regulovaně vypouštět do kanalizace.

Regulace je přitom velmi důležitá. Především při přívalových deštích je nutné eliminovat přímý odtok dešťových vod do vodoteče, protože by nemusela jejich kapacita stačit a mohly by snadno nastat povodňové stavy. To platí především ve městech, kde je hodně zpevněných ploch a málo možností přirozeného odtoku srážek do přírody. Všechny nové stavby by proto při realizaci měly počítat s řešením pro hospodaření s dešťovou vodou.  Tato problematika byla nedávno řešena například i v pražském bytovém komplexu Hyacint Modřany.

akumulační boxy Q - Bic
akumulační boxy Q - Bic

Základní prvek řešení: akumulační boxy

Akumulační boxy Wavin Q-Bic jsou vhodným řešením splňujícím české normy věnující se problematice „zasakování dešťové vody“. Modulové a všestranné zasakovací boxy z panenského polypropylenu vykazují mimořádnou odolnost a vynikají dlouhou životností – dokáží sloužit až 50 let. Snadná instalace zasakovacích boxů připomíná dětskou stavebnici, kdy se skládá jeden box na druhý a tímto způsobem mohou být vytvářeny až několikapatrové nádrže.

 

Plast nebo beton?

Plastové akumulační boxy Wavin Q-Bic poskytují jasné výhody oproti tradičním betonovým retenčním nádržím: není u nich nutná žádná doba na vysušení, při instalaci není nutných tolik výkopových prací a nabízí snadnou manipulaci a umístění. Výhodou plastových akumulačních boxů je i bezproblémová kontrola a čištění.

 

akumulační boxy Q - Bic

Chcete vědět více?